app challenge
[Nieuws]

Overzicht inzendingen app challenge 2018

Hieronder is het overzicht te vinden van de inzendingen van de Open Stateninformatie app challenge 2018. Het app idee ‘Voordat het nieuws was’ was de winnaar van het event. De ideeën Duoloog, Hier Overheid en Trendwatcher kregen een eervolle vermelding van de jury. Het uitgebreide juryrapport is hier te lezen. De winnaar en de shortlist nummers 2, 3 en 4 zijn in de juiste volgorde hieronder vermeld.  De rest van de deelnemers staan in willekeurige volgorde weergegeven. Klik hier voor de geanonimiseerde lijst van de volledige inzendingen.

 

1. App naam: Voordat het nieuws was
Teamnaam: Oberon
Organisatie: Oberon
Teamleden: Richard de Boer
Samenvatting: Politici en ambtenaren in de provinciale en lokale politiek doen belangrijk werk. Bij burgers is hier vaak maar weinig van bekend. We maken met onze app de burger bewust dat het dagelijkse nieuws vaak oorsprong in de raad en staten heeft. Dit doen we door de OpenStateninformatie naar het nieuws te brengen. We maken de relatie tussen de actualiteit en de politieke oorsprong zichtbaar en dagen de burger uit om
zich in de politieke discussie te verdiepen.
Screenshot:

 

2. App naam: Duoloog
Teamnaam: Duoloog
Organisatie: Iquality
Teamleden: Remco van Toor
Samenvatting: Een conversationele app waarmee het mogelijk is informatie van Provinciale Staten voor burgers, journalisten, statenleden en belangenorganisaties op een toegankelijke manier te vinden.
Screenshot:

 

3. App naam: HierOverheid
Teamnaam: Toegang
Organisatie: Qollap en Universiteit van Amsterdam
Teamleden: Alex Olieman, Silvia Pagliaro, Thomas
Moeskops, Jaap Kamps en Maarten Marx
Samenvatting: Het verkleinen van de kloof tussen burger en overheid is van groot belang, en open overheidsinformatie kan hier een belangrijke bijdrage aan leveren. Echter, dezelfde kloof wordt pijnlijk zichtbaar in de open overheidsdata die voor de burger moeilijk te doorgronden zijn: door onbegrijpelijke ambtelijke taal, jargon en afkortingen, en door complexe onderwerpen en dossiers die vele jaren doorlopen. Hoe kunnen we de toegankelijkheid van overheidsstukken verbeteren voor niet-ingewijden, die de achtergrond en context van de stukken missen? Gelukkig zijn er technische hulpmiddelen die de overheidsinformatie kunnen verrijken. Ten eerste, moderne zoektechnologie is in staat om overheidsinformatie te ontsluiten op het niveau van de relevante zin of paragraaf, in plaats van het niveau van hele verslagen. Ten tweede, corpusanalyse technieken zijn in staat om verklarende informatie over namen, begrippen, en afkortingen uit het corpus te extraheren, en deze op het juiste moment aan te bieden om ondoorgrondelijke overheidsstukken begrijpelijk te maken.

Screenshot:

 

 

4. App naam: Overheid Trend Watcher
Teamnaam: Life Facts Coalitie
Organisatie: Qollap en Universiteit van Amsterdam
Teamleden: Mark Kristel, Frans van Merendonk
Hans Visser, Philip van Heijningen, Kees Rooijers
Samenvatting: De Trend Watcher App geeft snel inzicht in de gespreksonderwerpen die binnen de
provincie / gemeenten worden besproken en worden weergegeven in historisch perspectief. Binnen de verschillende kerntaken van provincie en gemeente kan een selectie gemaakt worden van een specifiek gespreksonderwerp (Trend-icon), welke vervolgens op de kaart wordt weergegeven bij de betreffende provincies en
gemeenten die dit hebben besproken. Zichtbaar wordt hoe vaak het binnen een bepaalde periode is besproken, waarbij de periode instelbaar is. Tevens kan de periode geanimeerd worden, zodat het verloop van dit gespreksonderwerp door de tijd heen is te volgen. Om de weergave specifieker te maken is het mogelijk een filter
te gebruiken, waarmee het aantal agendapunten – dat binnen dit gespreksonderwerp wordt geraakt – wordt beperkt door de selectie van het Filter. Er is een standaard filter voor de politieke partijen. Daarnaast is er een vrij tekst filter.

Screenshot:

 

 

App naam: Paaltje de App
Teamnaam: Paaltje de App
Organisatie: iVinci
Teamleden: Joost Helberg, Tim de Beet, Sieta van Horck en Jelle van der Ster
Samenvatting: [Paaltje de App] is een gepersonaliseerde app die de gebruiker signaleert wanneer er een klacht of bezwaar kan worden ingediend bij de gemeente. [Paaltje de App] maakt het makkelijk en overzichtelijk om tegen voornemens van de gemeente bezwaar te maken door automatisch het officiële klachtenformulier te presenteren en deels in te vullen. Daarnaast plaatst [Paaltje de App] een Tweet op Twitter om de buurt te informeren. [Paaltje de App] houdt de gebruiker ook op de hoogte van overschrijdingen van afgesproken normen en limieten, zoals de luchtkwaliteit in de stad. Wanneer het fijnstofgehalte in de lucht te hoog is, alarmeert [Paaltje de App] de gebruiker, waarna deze de mogelijkheid heeft om direct een klacht in te dienen en op deze manier direct te participeren in het gemeentelijke besluitvormingsproces.

Screenshot:

 

 

App naam: StatenTal
Teamnaam: De Datadokters
Organisatie: De Datadokters
Teamleden: Dhr. J.J. van Vliet en Drs. H.M. Snoek
Samenvatting: StatenTal is een App die in elk Statenstuk laat zien waar er melding gemaakt wordt van getallen en hier zo mogelijk overige informatie aan koppelt.

Screenshot:

 

 

App naam: Youmee
Teamnaam: Youmee
Organisatie: Dutch Appdesign BV
Teamleden: Margriet Twisterling
Samenvatting: Met Youmee kun je in kleine en grote groepen interactief en transparant ideeën,
meningen en standpunten ophalen en uitwisselen. Youmee is een instrument dat ingezet kan worden om bewoners, bedrijven, ondernemers en organisaties te betrekken bij vraagstukken die spelen in onze samenleving. Youmee kun je als app installeren op je smartphone of tablet, maar er is ook youmee.online. Succesvol Youmee inzetten betekent een nieuwe mindset en een andere aanpak. Youmee maakt hierbij gebruik van de kennis van Deep Democracy. Met Youmee kun je elke trede op de participatieladder bereiken als je dat wilt. Youmee is bedoeld om een zeer brede groep mensen (iedereen vanaf 12 jaar) te betrekken bij het ontwikkelen van plannen, om informatie te delen, om ideeën en meningen op te halen, om te zien welke onderdelen draagvlak krijgen en om gezamenlijk keuzes te maken of beslissingen te nemen. Doel is een beter plan met meer draagvlak. Een tweede doel
is het vertrouwen in de politiek weer te vergroten.

Screenshot:

 

 

App naam: Topix
Teamnaam: Staat of the Art
Organisatie: Amsterdam University College
Teamleden: Justin Smael en Klaas Schoenmaker
Samenvatting: Door gebruik te maken van n-gram-modellen bepaalt Topix automatisch welke onderwerpen prominent zijn binnen de besprekingen van de provincies, en bepaalt ook wat de houding hier omheen is door gebruik te maken van sentiment analyses. Door continu door de geüploade notulen en dergelijken te gaan die beschikbaar zijn gesteld via de API, kan ons model nauwkeurig bepalen wat de belangrijkste onderwerpen zijn binnen gemeenten en provincies. Door dit in een moderne, begrijpbare interface weer te geven binnen de app kunnen bewoners van deze plaatsen makkelijk op de hoogte blijven van de laatste gespreksonderwerpen, terwijl
ze ook beter betrokken blijven bij de lokale politiek.

Screenshot:

App naam: Provincies connected
Teamnaam: Edwin van Manen en Bastiaan Baars
Organisatie: BlueOceanIT en BTenS
Teamleden: Edwin van Manen en Bastiaan Baars
Samenvatting: De provincie heeft en produceert veel informatie welke langs meerdere wegen beschikbaar gesteld is. Met deze web app moet het voor de doelgroepen makkelijk zijn om de juiste informatie te doorzoeken, volgen, contacteren, monitoren en weten wat er speelt. De keuzes in de navigatie worden gemaakt door sliders en maken zo een snelle vloeiende navigatie mogelijk, De doelgroepen hebben elk een eigen visualisatie wat zorgt voor effectief data verbruik. De link email functie maakt het makkelijk om verder te lezen op een computer of de informatie te delen. Een contact/volg verzoek knop maakt contact/volgen mogelijk. Agenda items kunnen in
de persoonlijke agenda worden geplaatst.

Screenshot:

Andere nieuwsberichten

Pijl
Concept art van 'Voordat het nieuws was' website
Foto van bril voor laptopscherm

Op 12 december won Oberon de Open Stateninformatie app-challenge met de app ‘Voordat het nieuws was’. Deze app wordt feestelijk gelanceerd op maandag 11 maart tijdens de start van de Open Gov Week. Ben jij ook bij deze lancering? Schrijf je dan snel in voor de lancering. die zal plaatsvinden vanaf 9:00 bij het ministerie   Pijl

De app ‘Voordat het nieuws was’ van Oberon heeft de eerste prijs gewonnen tijdens de app challenge Open Stateninformatie van de provincies Zuid-Holland, Noord-Holland, Utrecht, Flevoland, Limburg en de Open State Foundation. De winnende toepassing maakt de relatie tussen de actualiteit en de politieke oorsprong zichtbaar en daagt inwoners uit om zich in de politieke   Pijl

Geschreven door Mette Vreeken, adviseur Public Affairs bij Wallaart & Kusse Public Affairs Toegankelijke Stateninformatie, hoe fijn zou dat zijn? Helaas bewijst de praktijk dat die toegankelijkheid nu nog een verre droom is. Voor mijn werk struin ik dagelijks websites van overheidsinstanties af om te checken wat er op lokaal, provinciaal en nationaal niveau gebeurd   Pijl

Andere nieuwsberichten

Pijl
Concept art van 'Voordat het nieuws was' website

Op 12 december won Oberon de Open Stateninformatie app-challenge met de app ‘Voordat het nieuws was’. Deze app wordt feestelijk gelanceerd op maandag 11 maart tijdens de start van de Open Gov Week. Ben jij ook bij deze lancering? Schrijf je dan snel in voor de lancering. die zal plaatsvinden vanaf 9:00 bij het ministerie   Pijl

De app ‘Voordat het nieuws was’ van Oberon heeft de eerste prijs gewonnen tijdens de app challenge Open Stateninformatie van de provincies Zuid-Holland, Noord-Holland, Utrecht, Flevoland, Limburg en de Open State Foundation. De winnende toepassing maakt de relatie tussen de actualiteit en de politieke oorsprong zichtbaar en daagt inwoners uit om zich in de politieke   Pijl

Foto van bril voor laptopscherm

Geschreven door Mette Vreeken, adviseur Public Affairs bij Wallaart & Kusse Public Affairs Toegankelijke Stateninformatie, hoe fijn zou dat zijn? Helaas bewijst de praktijk dat die toegankelijkheid nu nog een verre droom is. Voor mijn werk struin ik dagelijks websites van overheidsinstanties af om te checken wat er op lokaal, provinciaal en nationaal niveau gebeurd   Pijl