app challenge


Over

Vijf provincies hebben de Stateninformatie, de vergaderstukken van de Provinciale Staten, beschikbaar gesteld als open data. De Stateninformatie van Flevoland, Limburg, Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht is hiermee geschikt om nieuwe apps te bouwen. In aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen 2019 dagen deze provincies ontwikkelaars en designers uit om hun app-idee in te zenden om de Stateninformatie voor een bredere doelgroep toegankelijk te maken. Een vakjury beloont het beste idee met €30.000,- ontwikkelbudget. Met dit budget kan de winnaar in aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen van maart 2019 de winnende app bouwen. Iedere provincie stelt Stateninformatie zoals besluiten, voorstellen, moties en verslagen beschikbaar via de eigen website. Het was echter nog niet mogelijk om nieuwe apps te maken met deze informatie. Daarom hebben vijf provincies met hulp van Open State Foundation de stukken beschikbaar gesteld als open data en doorzoekbaar gemaakt via een zoekmachine. Met deze open data kunnen programmeurs, app-bouwers en datajournalisten nu nieuwe toepassingen en analyses maken.

De app challenge wordt georganiseerd door de provincies Utrecht, Noord-Holland, Zuid-Holland, Flevoland, Limburg en Open State Foundation. Klik hier voor de algemene voorwaarden en beoordelingscriteria.