app challenge
[Datablog]

Datablog: Aan de slag met de Open Stateninformatie API

De belangrijkste databron voor de Open Stateninformatie App-Challenge is natuurlijk de Open Stateninformatie API. Via deze API is de Stateninformatie van vijf provincies, maar ook de raadsinformatie van 108 gemeenten te benaderen en volledig geschikt voor hergebruik in jouw app-idee! Met de Open Stateninformatie API kunnen developers, UX designers en wetenschappers er voor zorgen dat journalisten, burgers en statenleden meer inzicht krijgen in het besluitvormingsproces van vijf provincies.

Tijdens deze challenge dagen wij jullie uit om een app idee in te sturen waarmee belanghebbenden en geïnteresseerden meer inzicht krijgen in Stateninformatie. In dit datablog lezen jullie meer over hoe de Stateninformatie API tot stand is gekomen, hoe hij te bevragen is en wat voorbeelden zijn van hergebruik. We zijn erg benieuwd naar de inzichten die jullie uit deze data zullen halen en zijn uiteraard beschikbaar voor al jullie vragen over de werking van de API.

 

Ontstaan vanuit de Open Raadsinformatie API

In 2015 is het project Open Raadsinformatie gestart met 5 gemeenten. Het doel was om alle documenten van de gemeenteraad: besluiten, agenda’s, notities, amendementen en beleidsstukken eenvoudig en collectief toegankelijk te maken als open data. In samenwerking met  VNG Realisatie is dit project uitgebreid als onderdeel van het Actieplan Open Overheid en de Digitale Agenda 2020. Inmiddels doen meer dan 100 gemeenten mee en is raadsinformatie toegankelijker geworden voor hergebruikers via de Open Raadsinformatie API. In deze API zijn meer dan een half miljoen documenten van meer dan 100 gemeenten volledig beschikbaar voor hergebruik.

 

Open Stateninformatie API

Vanuit deze API is ook de Open Stateninformatie API ontstaan die nu de Stateninformatie van vijf provincies bevat. Het gaat in feite om dezelfde API met twee ingangen: een voor raadsinformatie (api.openraadsinformatie.nl) en een voor Stateninformatie (api.openstateninformatie.nl). Het gaat om een REST-Json API, waarvan de broncode ook open source beschikbaar is. Via de documentatie is te vinden hoe je de API kan bevragen. Mocht je vragen hebben over de API neem dan contact op met Open State developer Breyten Ernsting.

De Stateninformatie in de API komt vanuit verschillende leveranciers en vanuit verschillende provincies: Utrecht, Zuid-Holland, Noord-Holland, Flevoland en Limburg. Iedere provincie en iedere leverancier gaat net iets anders om met Stateninformatie. Daarom is de informatie nog niet voor elke provincie gelijk. De provincies gaan in de toekomst werken aan verdere standaardisatie. Momenteel wordt de Stateninformatie achteraf gestandaardiseerd naar het Popolo-metadatamodel. Het is dus belangrijk goed te kijken hoe de Stateninformatie aangeboden wordt, want daar hangen de mogelijkheden voor een app-idee vanaf. Veel Stateninformatie is verder gebaseerd op pdf-documenten. Al deze documenten worden opgehaald bij gemeenten en provincies en omgezet naar JSON. Hiermee is de data makkelijker te hergebruiken via de API. Er blijft altijd een link naar het originele bestand bestaan. Bekijk voor meer details ook een eerder datablog dat we over Open Raadsinformatie geschreven hebben voor Accountability Hack.

 

Hergebruik via WaarOverheid.nl en de zoekmachine

Om inzicht te krijgen in de mogelijkheden zijn er twee voorbeelden van hergebruik. Allereerst de zoek.openstateninformatie.nl. Deze zoekmachine maakt de Stateninformatie van de vijf provincies doorzoekbaar en geeft goed inzicht in de inhoud van de Open Stateninformatie API.

 

Daarnaast heeft VNG Realisatie in samenwerking met Open State in 2017 een app-challenge voor raadsinformatie georganiseerd. De winnaar daarvan was Stamkracht samen met de Universiteit van Amsterdam. Met behulp van WaarOverheid.nl kunnen geïnteresseerden op een toegankelijke wijze kijken wat er in hun wijk of buurt speelt doordat de raadsinformatie op basis van slimme algoritmen op de kaart worden geplaatst. WaarOverheid.nl is met succes in het voorjaar van 2018 gelanceerd. In een maand tijd tussen februari en maart dit jaar zijn er al 76.470 zoekopdrachten gedaan en 335 mailnotificaties ingesteld. De web-app werkt echter alleen voor raadsinformatie momenteel.

Een afbeelding van de werking van WaarOverheid.nl

 

Wat kan jij met Stateninformatie?

Tijdens de app-challenge dagen we jullie uit om een app-idee in te zenden om de Stateninformatie van deze vijf provincies toegankelijker te maken voor een groter publiek. Kijk voor alle informatie over beoordelingscriteria en voorwaarden op deze pagina. In totaal zijn ongeveer een half miljoen documenten beschikbaar via de open source API, van zowel gemeenten als provincies. In deze RestJSON API is zowel data als metadata beschikbaar. Het staat je vrij om de Stateninformatie te combineren met andere databronnen zoals raadsinformatie, PoliFLW met politiek nieuws of provinciale coalitieakkoorden.

 

Stuur jouw idee in via deze pagina en neem contact op in het geval van vragen!

 

Andere nieuwsberichten

Pijl
Provincie Noord-Holland coalitieakkoord 2015-2019
Screenshot van poliflw.nl

In 2015 vonden de laatste Provinciale Statenverkiezingen plaats. Deze hebben in twaalf provincies geleid tot twaalf coalitieakkoorden. In deze akkoorden spreken partijen met elkaar de ambities af voor de periode van 2015 tot 2019. Open State Foundation heeft deze coalitieakkoorden van 2015 verzameld, samen met gemeentelijke coalitieakkoorden uit 2014 en 2018.  De coalitieakkoorden zijn verzameld   Pijl

Wil je Open Stateninformatie combineren met nieuwsberichten van politieke partijen? Dan is dat mogelijk met PoliFLW. Meer dan een half miljoen berichten die politieke partijen plaatsen op hun websites en Facebook-pagina’s worden verzameld. De berichten zijn doorzoekbaar via PoliFLW.nl, maar ook herbruikbaar via een API. Welke inzichten zijn mogelijk door deze twee informatiestromen te combineren?    Pijl

Andere nieuwsberichten

Pijl
Provincie Noord-Holland coalitieakkoord 2015-2019

In 2015 vonden de laatste Provinciale Statenverkiezingen plaats. Deze hebben in twaalf provincies geleid tot twaalf coalitieakkoorden. In deze akkoorden spreken partijen met elkaar de ambities af voor de periode van 2015 tot 2019. Open State Foundation heeft deze coalitieakkoorden van 2015 verzameld, samen met gemeentelijke coalitieakkoorden uit 2014 en 2018.  De coalitieakkoorden zijn verzameld   Pijl

Screenshot van poliflw.nl

Wil je Open Stateninformatie combineren met nieuwsberichten van politieke partijen? Dan is dat mogelijk met PoliFLW. Meer dan een half miljoen berichten die politieke partijen plaatsen op hun websites en Facebook-pagina’s worden verzameld. De berichten zijn doorzoekbaar via PoliFLW.nl, maar ook herbruikbaar via een API. Welke inzichten zijn mogelijk door deze twee informatiestromen te combineren?    Pijl